Thắng, Vũ Quang, Hoàng Thị Huệ Anh, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thắm, và Nguyễn Thị Thùy Linh. 2023. “Tình trạng Dinh dưỡng Và một số yếu tố Liên Quan của Sinh Viên Y đa Khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022”. Tạp Chí Y học Dự phòng 33 (1 Phụ bản):18. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/985.