Ngọc, Phạm Thị, Đỗ Thị Hương Giang, Hoàng Thị Giang, và Nguyễn Bá Phước. 2023. “Thực trạng sử dụng các biện pháp tránh Thai của các cặp vợ chồng Trong độ tuổi Sinh sản tại Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng năm 2022”. Tạp Chí Y học Dự phòng 33 (1 Phụ bản):16. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/983.