Liên, Nguyễn Thị Hải, Đặng Huy Quốc Thịnh, Lê Thị Kim Ánh, Lê Nguyễn Thùy Khanh, Lê Hoàng Linh, Võ Thị Thùy Trang, Lê Thị Uyển Nhi, Nguyễn Quốc Đạt, Trần Thị Diễm Hằng, và Võ Minh Tuấn. 2023. “Nghiên cứu triển Khai chăm sóc giảm Nhẹ Cho bệnh nhân Ung Thư tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện thành phố Thủ Đức”. Tạp Chí Y học Dự phòng 33 (1):167-80. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/953.