Nhung, Lương Thị Hồng, Nguyễn Thị Thu Thái, Hoàng Anh, và Trần Thị Kim Hạnh. 2023. “Khảo sát đặc điểm Vi khuẩn gây Viêm phổi bệnh viện tại Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2020 - 2021”. Tạp Chí Y học Dự phòng 33 (1):102-10. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/946.