Diệp, Phạm Bích, và Lê Thị Hoài Anh. 2023. “Ý định Tiêm phòng vắc Xin COVID-19 của Cha Mẹ Cho Con tại một trường Trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021 - 2022”. Tạp Chí Y học Dự phòng 33 (1):58-66. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/941.