Vân, Hà Thị Cẩm, Bùi Thanh Thúy, Trần Hoàng Mỹ Liên, Vũ Sinh Nam, và Lê Anh Tuấn. 2023. “Hiệu Quả Can thiệp nâng Cao kỹ năng của cán bộ Y Tế nhằm tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ điều trị Methadone Và ARV ở người sử dụng Ma Túy nhiễm HIV ở 4 tỉnh miền Bắc năm 2018 – 2019”. Tạp Chí Y học Dự phòng 32 (8):52-60. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/868.