Loan, Lâm Nguyễn Khánh, Nguyễn Thanh Bình, và Huỳnh Đa Huýt. 2022. “Đánh Giá công tác quản Lý sự tuân thủ điều trị Và các yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân Lao tại Trung tâm Y Tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022”. Tạp Chí Y học Dự phòng 32 (6):125-34. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/805.