Lê, Hoàng Thị Hoa, Vũ Thị Thơm, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Quang Hùng, Nguyễn Khánh Hưng, và Cáp Minh Đức. 2021. “Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về sức Khoẻ Sinh sản của học Sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Trân Phu, Hải Phòng năm 2019”. Tạp Chí Y học Dự phòng 31 (1):256-64. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/59.