Hiền, Phạm Thị, Nguyễn Tấn Thành, Trần Quang Huy, Đỗ Quang Tuyển, và Trương Việt Dũng. 2022. “Phân tích Chi Phí bảo hiểm Y Tế tại bệnh viện tỉnh Kiên Giang Trong Ba năm, 2018 đến 2020”. Tạp Chí Y học Dự phòng 32 (2):67-74. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/586.