Dung, Bùi Thị Thu, Đoàn Hữu Thiển, Trần Thị Trang Huyền, và Vũ Thị Thu Hường. 2022. “Mối Liên Quan giữa nồng độ HBsAg, tải lượng DNA Và kiểu Gen của Vi Rút Viêm Gan B Trên người bệnh Viêm Gan B ở Việt Nam”. Tạp Chí Y học Dự phòng 32 (2):32-39. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/582.