Hòa, Phạm Văn, và Võ Thị Mỹ Hòa. 2021. “Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng Và cận lâm sàng của bệnh nhiễm trùng Hô hấp dưới Do Respiratory Syncytial Virus ở Trẻ từ 2 tháng tuổi đến 15 tuổi tại bệnh viện Xanh Pôn”. Tạp Chí Y học Dự phòng 31 (9 Phụ bản):291-96. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/466.