Hoa, Nguyễn Thị, và Nguyễn Thị Ngọc Huyền. 2021. “Nồng độ Non-HDL Cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên”. Tạp Chí Y học Dự phòng 31 (9 Phụ bản):170-77. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/451.