Yến, Đào Thị Hải, Hoàng Thị Giang, Phạm Văn Hán, và Vũ Văn Tâm. 2021. “Kiến thức, thái độ, kỹ năng của cán bộ Y Tế Trong phát hiện sớm Ung Thư Vú tại Hai huyện Ven biển hải đảo Hải Phòng năm 2017”. Tạp Chí Y học Dự phòng 31 (5):60-67. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/352.