Hằng, Nguyễn Thị Thúy, Phan Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Hồng Nhi, Lê Đức Huy, Nguyễn Thị Phương Thảo, và Đoàn Phước Thuộc. 2021. “Hành Vi Nguy Cơ bệnh không lây nhiễm Và một số yếu tố Liên Quan ở người dân từ 25 đến 84 tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020”. Tạp Chí Y học Dự phòng 31 (3):18-27. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/310.