Mai, Trương Tuyết, Tuấn Thị Mai Phương, và Trần Thị Thu Trang. 2020. “Cải thiện tình trạng Dinh dưỡng Và khẩu phần của Trẻ 4-6 tuổi Suy Dinh dưỡng thấp còi Sau bổ Sung sản phẩm giàu Dinh dưỡng tại Bắc Giang”. Tạp Chí Y học Dự phòng 30 (8):19-28. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/3.