Phương, Tuấn Thị Mai, Nguyễn Thị Lương Hạnh, Trần Thị Thu Trang, và Trương Tuyết Mai. 2020. “Cải thiện tâm vận động của Trẻ 4 - 6 tuổi Sau 6 tháng bổ Sung sản phẩm giàu Dinh dưỡng tại Bắc Giang”. Tạp Chí Y học Dự phòng 30 (8):9-18. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/o2200809.