Bình, Nguyễn Thanh, Đỗ Ngọc Uyên, Nguyễn Quang Hùng, Hoàng Thị Giang, và Nguyễn Thị Thắm. 2021. “Thực trạng Tiêm chủng của Trẻ dưới 1 tuổi tại Xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019”. Tạp Chí Y học Dự phòng 31 (1):34-42. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/14.