Hà, Chu Bích, Lê Hoài Chương, Phạm Phương Lan, và Đinh Quốc Hưng. 2021. “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Và một số yếu tố Nguy Cơ của chửa ngoài tử Cung tái diễn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương 2018 - 2019”. Tạp Chí Y học Dự phòng 30 (10):172-79. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/108.