GIANG, H. T. .; LÂM, P. S. .; HƯƠNG, D. T. .; THẮM, N. T. .; TÙNG, Đào V. . Tỉ lệ điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng methadone liều cao và một số yếu tố liên quan tại Thành phố Hải Phòng năm 2022. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 33, n. 1 Phụ bản, p. 22, 2023. DOI: 10.51403/0868-2836/2023/989. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/989. Acesso em: 30 tháng 5. 2024.