THẮNG, V. Q. .; ANH, H. T. H. .; NGỌC, N. M. .; THẮM, N. T. .; LINH, N. T. T. . Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên Y đa khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 33, n. 1 Phụ bản, p. 18, 2023. DOI: 10.51403/0868-2836/2023/985. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/985. Acesso em: 25 tháng 5. 2024.