KẾT, H. V. .; HÀ, T. T. .; THÁI, P. D. .; THU, N. H. .; YÊN, N. H. L. .; NGỌC, H. T. B. .; ĐIỂN, T. M. .; DƯƠNG, N. T. T. .; HOÀNG, T. H. .; LINH, T. D. . Kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của một số loài vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân từ 1 tháng đến dưới 15 tuổi điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2019 - 2020. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 30, n. 10, p. 62–70, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2020/97. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/97. Acesso em: 3 tháng 10. 2022.