DIỆP, P. B. .; ANH, L. T. H. . Ý định tiêm phòng vắc xin COVID-19 của cha mẹ cho con tại một trường trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021 - 2022. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 58–66, 2023. DOI: 10.51403/0868-2836/2023/941. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/941. Acesso em: 25 tháng 5. 2024.