VÂN, H. T. C. .; THÚY, B. T. .; LIÊN, T. H. M. .; NAM, V. S. .; TUẤN, L. A. . Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng của cán bộ y tế nhằm tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ điều trị Methadone và ARV ở người sử dụng ma túy nhiễm HIV ở 4 tỉnh miền Bắc năm 2018 – 2019. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 32, n. 8, p. 52–60, 2023. DOI: 10.51403/0868-2836/2022/868. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/868. Acesso em: 17 tháng 4. 2024.