LOAN, L. N. K. .; BÌNH, N. T. .; HUÝT, H. Đa . Đánh giá công tác quản lý sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân lao tại trung tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 32, n. 6, p. 125–134, 2022. DOI: 10.51403/0868-2836/2022/805. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/805. Acesso em: 17 tháng 4. 2024.