DƯỢC, V. T. .; PHONG, T. V. .; ANH, P. T. .; ANH, N. T. M. .; NAM, V. S. .; DƯƠNG, T. N. . Ổ bọ gậy nguồn loài muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại một số điểm sinh thái khác nhau trên địa bàn Hà Nội năm 2019. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 32, n. 2 Phụ bản, p. 99–106, 2022. DOI: 10.51403/0868-2836/2022/614. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/614. Acesso em: 25 tháng 5. 2024.