CHIẾN, V. C. .; THANH, P. N. .; HÙNG, N. L. M. .; TRANG, L. T. T. .; NAM, V. S. . Thực trạng bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2000 - 2020. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 32, n. 2 Phụ bản, p. 46–52, 2022. DOI: 10.51403/0868-2836/2022/607. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/607. Acesso em: 14 tháng 8. 2022.