DUNG, B. T. T. .; THIỂN, Đoàn H. .; HUYỀN, T. T. T. .; HƯỜNG, V. T. T. . Mối liên quan giữa nồng độ HBsAg, tải lượng DNA và kiểu gen của vi rút viêm gan B trên người bệnh viêm gan B ở Việt Nam. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 32–39, 2022. DOI: 10.51403/0868-2836/2022/582. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/582. Acesso em: 7 tháng 7. 2022.