HƯƠNG, B. T. .; GIANG, H. T. .; TRỌNG, N. Q. .; CHÍNH, N. Q. .; LINH, N. T. T. . Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh tại huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng năm 2019 - 2020. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 218–226, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2021/55. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/55. Acesso em: 19 tháng 5. 2022.