DOANH, P. V. .; NGA, T. T. .; TÚ, N. S. .; PHƯƠNG, H. N. .; BÌNH, T. Q. .; ANH, N. T. Hiệu quả bổ sung đa vi chất lên tình trạng nhân trắc của trẻ gái từ 11 - 13 tuổi ở một số trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái năm 2019. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 31, n. 9 Phụ bản, p. 235–243, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2021/459. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/459. Acesso em: 3 tháng 10. 2022.