CHÂU, T. T. .; VÂN, N. T. H. .; HOA, P. T. T. .; HOA, V. T. .; CHIẾN, V. C. .; THỦY, T. T. T. Thực trạng tiếng ồn và giảm thính lực nghề nghiệp tại 3 nhà máy thuộc Công ty thủy điện Ialy tỉnh Gia Lai, năm 2020. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 31, n. 9 Phụ bản, p. 220–225, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2021/457. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/457. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.