TÂM, N. L. .; THANH, N. C. .; TRUNG, N. C. .; HIẾU, N. C. .; TÚ, H. T. .; THANH, N. H. . Mối liên quan giữa véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và các yếu tố khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh, 2019 - 2020. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 31, n. 7, p. 90–97, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2021/403. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/403. Acesso em: 3 tháng 12. 2021.