THƯƠNG, N. T. M. .; THẢO, H. T. .; TRÂM, N. T. M. .; LINH, H. Ánh .; THỦY, . Đặng T. T. .; TÌNH, N. V. .; THƯ, . Đặng T. A. .; HƯỜNG, N. T. D. . Thực trạng sử dụng đồ nhựa dùng một lần và một số yếu tố liên quan ở người dân Thành phố Huế năm 2020. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 31, n. 6, p. 105–113, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2021/381. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/381. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.