HIẾU, N. T. T. .; HÙNG, N. V. .; HÁN, P. V. .; THẮM, N. T. . Hiệu quả can thiệp hỗ trợ trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trong quản lý tăng huyết áp năm 2016 - 2018. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 31, n. 5, p. 92–98, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2021/356. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/356. Acesso em: 19 tháng 9. 2021.