YẾN, Đào T. H. .; GIANG, H. T. .; HÁN, P. V. .; TÂM, V. V. . Kiến thức, thái độ, kỹ năng của cán bộ y tế trong phát hiện sớm ung thư vú tại hai huyện ven biển hải đảo Hải Phòng năm 2017. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 31, n. 5, p. 60–67, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2021/352. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/352. Acesso em: 19 tháng 9. 2021.