HẰNG, N. T. T. .; LINH, P. T. T. .; NHI, N. T. H. .; HUY, L. Đức .; THẢO, N. T. P. .; THUỘC, . Đoàn P. . Hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm và một số yếu tố liên quan ở người dân từ 25 đến 84 tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 18–27, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2021/310. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/310. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.