THẮM, N. T. .; MỸ HẠNH, N. T. .; THÀNH, N. X.; GIANG, H. T. .; HÙNG, N. Q. Tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần của bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2020. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 58–65, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2021/30. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/30. Acesso em: 19 tháng 5. 2022.