TÙNG, P. K. .; ANH, P. H. Q. .; LOAN, Đỗ P. .; ĐẠT, Đặng T. .; TRANG, B. M. .; ĐÔNG, N. V. .; NGÀ, P. T. . Một số đặc điểm phân tử của vi rút viêm não Nhật Bản phân lập được từ muỗi Culex ở một số tỉnh của khu vực Tây Nguyên, 2005-2018. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 17–26, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2020/293. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/293. Acesso em: 16 tháng 6. 2021.