PHƯƠNG, T. T. M.; HẠNH, N. T. L.; TRANG, T. T. T.; MAI, T. T. Cải thiện tâm vận động của trẻ 4 - 6 tuổi sau 6 tháng bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 30, n. 8, p. 9–18, 2020. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/o2200809. Acesso em: 10 tháng 4. 2021.