THẢO, H. T. T. .; DŨNG, . N. C. T. .; SƠN, N. D. .; TRẦM, N. T. T. .; TOÀN, T. H. .; HÀO, Đàm V. .; HOÀNG, H. V. . Đánh giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét bằng kính hiển vi của cán bộ y tế tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, năm 2021. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 33, n. 6 Phụ bản, p. 382–389, 2024. DOI: 10.51403/0868-2836/2023/1441. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/1441. Acesso em: 17 tháng 4. 2024.