ANH, N. T. M. .; DŨNG, B. Q. .; GIANG, H. T. M. .; LIÊM, N. H. .; OANH, P. T. H. .; ANH, N. P. V. . Tình trạng quá tải tâm lý của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng trong bối cảnh mới của đại dịch COVID-19 năm 2022 và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 33, n. 6 Phụ bản, p. 233–240, 2024. DOI: 10.51403/0868-2836/2023/1423. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/1423. Acesso em: 17 tháng 4. 2024.