HÀ, C. B. .; CHƯƠNG, L. H. .; LAN, P. P.; HƯNG, Đinh Q. . Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ của chửa ngoài tử cung tái diễn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương 2018 - 2019. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 30, n. 10, p. 172–179, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2020/108. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/108. Acesso em: 3 tháng 10. 2022.