Thanh Bình, N., Ngọc Uyên, Đỗ, Chính, N. Q., Thắm, N. T., & Giang, H. T. . (2021). Một số yếu tố liên quan đến tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 25–33. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/9