Loan, L. N. K. ., Bình, N. T. ., & Huýt, H. Đa . (2022). Đánh giá công tác quản lý sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân lao tại trung tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 125–134. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/805