Linh, N. T. T. ., Thắm, N. T. ., Hà, T. T. T. ., Giang, H. T. ., Hùng, N. Q. ., & Khuê, P. M. . (2021). Lây truyền vi rút viêm gan B từ mẹ sang con và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai có HBsAg dương tính tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2017-2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 227–235. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/56