Hương, B. T. ., Giang, H. T. ., Trọng, N. Q. ., Chính, N. Q. ., & Linh, N. T. T. . (2021). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh tại huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 218–226. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/55