Linh, N. T. T., Thắm, N. T. ., Hà, T. T. T., Giang, H. T. ., Chính, N. Q., & Khuê, P. M. (2021). Thực trạng mang HBsAg và HBV DNA tải lượng cao ở phụ nữ mang thai đến khám và quản lý thai nghén tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng, 10/2017-3/2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 189–195. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/47