Hòa, P. V. ., & Hòa, V. T. M. . (2021). Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới do Respiratory Syncytial Virus ở trẻ từ 2 tháng tuổi đến 15 tuổi tại bệnh viện Xanh Pôn. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 291–296. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/466