Hoa, N. T. ., & Huyền, N. T. N. . (2021). Nồng độ Non-HDL Cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 170–177. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/451