Mai, T. T., Phương, T. T. M., & Trang, T. T. T. (2020). Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi sau bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(8), 19–28. Truy vấn từ https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/3