Phương, T. T. M., Hạnh, N. T. L., Trang, T. T. T., & Mai, T. T. (2020). Cải thiện tâm vận động của trẻ 4 - 6 tuổi sau 6 tháng bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(8), 9–18. Truy vấn từ https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/o2200809